Welcome

Velkommen til Stonewater Zen Oslo!


Vi er Guro og Chris, som har vært tilknyttet Stonewater Zen Senteret i Liverpool, Storbritannia, i lang tid.  Etter å ha flyttet til Norge fra Storbritannia for noen år siden (flyttet tilbake for Guros vedkommende) har vi startet opp en liten meditasjonsgruppe i Oslo. Gruppen er til hjelp for oss i vår daglige praksis, og vi vil tilby andre muligheten til å utforske og praktisere en århundre gammel Soto Zen tradisjon slik den er utviklet i Stonewater Zen linjen. 
På siden "Convernors and Teachers" kan du lese mer om vår bakgrunn og historien om Stonewater senteret i Liverpool og dens tilknytning til en større linje, White Plum Asangha, utgått fra Hakuy Taizan Maezumi Roshi og hans virke i Los Angeles på 70 tallet.  "First time" forklarer programmet for meditasjonen, som vi organiserer annenhver onsdag. Her forklarer vi også hvordan du kan få litt opplæring i meditasjon hvis du mener du trenger det.  "Place" og "Contact" er selvforklarende.  

Ta kontakt hvis du vil høre mer om gruppen og/eller ønsker å meditere med oss! Vi snakker både norsk og engelsk.

Welcome to Stonewater Zen Oslo!

We are Guro and Chris, and we have been affiliated with the Stonewater Zen Group in Liverpool, UK, for several years. After moving to Oslo a few years ago (moving back in Guro's case) we decided to start a meditation group, to support our own practice, and to help others explore and practice traditional Zen practice as it has developed in the Stonewater Soto Zen lineage. 

On the page  "Convenors and Teachers" you can read more about our background, and about the history of Stonewater Zen in Liverpool and its affiliation to the larger lineage  White Plum Asangha established by Roshi Taizan Maezumi in Los Angeles in the 1970's.  "First time" explains the simple programme for our mediation evenings, which we organise every second Wednesdays. We also explain how you can get simple meditation instructions if you feeel you need it. "Time", "Place" and "Contact" are self explanatory!

Get in touch if you want to hear more about the Group, and/or want to sit with us! We speak both Norwegain and English.