Stonewater Zen Oslo Meditasjonsgruppe

Dette er en nystartet gruppe som møtes hver onsdag i Advokat Dehlis Plass, Oslo. Gruppen er tilknyttet Stonewater Zen Centre i Liverpool, som igjen er en del av en levende Zen tradisjon med lange aner tilbake til Zen buddhismen i Japan. Les mer om oss her og ta kontakt hvis du vil meditere med oss og/eller vite mer!


Stonewater Oslo Meditation Group

This group has just started up and meets in Advokat Dehlis Plass, Oslo,  every Wednesday. The group is affiliated to Stonewater Zen Centre, which is part of a living Zen tradition with a long history back to Zen Buddhism's Japanese origins. Read more about us on this website and get in touch if you want to sit with us and/or want to know more!
 Beginners